DARMOWA DOSTAWA PROFILI I LISTEW od 499 zł MOZAIKI od 3500 zł ❤️
Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...
Niepoprawna weryfikacja - reCAPTCHA.

. Reklamacja  :

Wszystkie towary w sklepie są objęte gwarancją producenta/importera. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru /paragonu lub faktury.

- Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

-Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 

-Reklamacje należy składać : pisemnie na adres: PRIMA ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza ; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@profilelistwy.pl

- Prosimy o zgłaszanie reklamacji poprzez dostępny formularz lub pobierając formularz (znajduący się na dole strony), podając wszystkie wymagane dane oraz ptrzesłanie go na adres e-mail: sklep@profilelistwy.pl

-W opisie reklamacji zaleca się podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, data wystąpienia wady, rodzaj wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; dane kontaktowe Klienta  –  przyspieszy to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane powyżej stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

-Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

-Klient, który reklamuje towar z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza. 

- Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl